Organizacija


Kulturno umetniško društvo Pisalni stroj

E: kud.pisalnistroj@gmail.com

DŠ: 53662059
MŠ: 4115503000
IBAN: SI56 6100 0002 2481 261

Namen delovanja in cilji društva:

  • izobraževanje na področju pisalne in bralne kulture
  • širjenje pisalne in bralne kulture
  • združevanje posameznikov različnih znanj s skupnim interesom po ustvarjanju na področju umetniških in kulturnih dejavnosti
  • bogatiti slovensko kulturno-umetniško sfero v in izven meja Slovenije